STATE OF THE MUNICIPALITY ADDRESS
Isang taon na po ang lumipas. Ako po muli ay humaharap sa inyo upang mag-ulat sa bayan. Hindi lingid sa inyo na ilang taon din po akong nagmasid at nangarap ng mga positibong pagbabago para sa aking pinakamamahal na bayan ng Bayambang. Subalit dahil sa pagnanais kong mapabuti ang kalagayan ng bawat Bayambangueño, pinasok ko ang magulong larangan ng pulitika.

Ang katanungan sa aking isipan noon ay kung saan tayo mag-uumpisa sa ating kagustuhan maging parte ng pagbabago at pag-unlad. Naisip ko na dapat nakabase ang mga adhikaing ito sa pagsupil sa mga balakid ng kaunlaran.

Kaya’t ang naging konsentrasyon ng ating pakikibaka ay: “LABANAN ANG POLITICAL DYNASTY, KORAPSYON, KAHIRAPAN, AT KRIMINALIDAD.”

Sa punto pong ito, atin pong tunghayan ang mga naging bunga ng ating pagpupunyagi. Bagamat ang mga ito’y umpisa pa lamang, masasabi kong ang mga pagsusumikap na ito, kung susumahin, ay tumatahak sa direksyong ating inaasam lahat, ang daan tungo sa pagbabago at pag-unlad. Ito po ay bunga ng pinagsama-samang hangarin ng bawat Bayambangueño na naniniwala sa administrasyong Quiambao-Sabangan. Kayo na rin po, mga minamahal kong kababayan, ang bahalang humusga kung ang inyong abang lingkod ay nagsilbi ng mahusay at tapat sa inyong pamantayan.