Tax IEC sa Iba’t-ibang Barangay

Tax IEC, Nagpatuloy sa mga Barangay

Tuluy-tuloy ang Assessor’s Office under Mrs. Annie de Leon sa kanilang taunang Tax Education Campaign, Appraisal of Buildings, at Massive Acceptance of Free-Patent/Administrative Title sa Brgy. Sanlibo, Tanolong, Telbang, at Tatarac. Naglalayon ito na bigyang linaw at kaalaman ang mga mamamayan ukol sa kahalagahan ng pagbabayad ng buwis.

Arrow
Arrow
Slider