Pep Talk para sa Boluntaryong Pagbibigay ng Dugo

Pep Talk para sa Boluntaryong Pagbibigay ng Dugo

Ang Rural Health Unit III, sa pamamahala ni Dra. Adrienne Estrada, ay naglunsad ng isang “Pep Talk” noong ika-10 at 11 ng Marso 2020 sa Moises Rebamontan National High School at Hermoza National High School. Ito ay dinaluhan ng 241 estudyante mula Grade 11 at 12 sa nasabing mga high school. Ang programang ito ay naglalayon na mabigyan ng impormasyon ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan at benepisyo ng pagdo-donate ng dugo, at dagdag impormasyon tungkol sa paksang COVID-19 at TB-DOTS.

 

Arrow
Arrow
Slider