Alagang Baka Mula DA

Noong June 23, nagpatuloy ang pamamahagi ng alagang baka sa Brgy. Apalen sa mga nalalabi pang pamilyang naapektuhan ng ASF.

May 48 na dumalagang baka (o heifer) ang ipinamahagi sa mga apektado ng ASF mula sa Brgy. Apalen, Tatarac, Inirangan, at Carungay.

Katumbas ng isang bakang ipinamigay ay ang walong baboy na boluntaryong isinumite ng pamilya sa culling operations ng pamahalaan.

 

Arrow
Arrow
Slider