Bayambang Agriculture 2020

Nagpulong ang Municipal Agriculture Office at Bayambang Poverty Reduction Action Team noong June 25 ukol sa Bayambang Agriculture 2020 o BA 2020.

Nakapaloob dito ang mga plano at programa para sa mga magsasaka at mga stratehiya upang lalong mapayabong ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Bayambang.