National Disaster Resilience Month 2020 Sama-samang Pagsulong Tungo sa Katatagan sa Gitna ng Bagong Normal

National Disaster Resilience Month 2020: Sama-samang Pagsulong Tungo sa Katatagan sa Gitna ng Bagong Normal

Ang publiko ay patuloy na hinihikayat na makiisa sa mga programa ng gobyerno hinggil sa pagpapaigting ng katatagan mula sa sakuna.

Sama-sama nating ipagdiwang at suportahan ngayong buwan ng HULYO ang National Disaster Resilience Month na may temang — “Sama-samang Pagsulong Tungo sa Katatagan sa Gitna ng Bagong Normal”

#ResiliencePH
#NDRM2020