MPDO, Nag-inspeksyon ng Cellular Towers

MPDO, nag-inspeksyon ng cellular towers

Kasama sina Councilor Amory Junio at ang mga staff ng Municipal Planning and Development Office, nagtungo si OIC-MPDO Malene S. Torio sa Sancagulis noong July 8 at Nalsian Norte noong July 10 upang inspeksyunin ang mga itinatayong mobile cellular tower ng isang pribadong kumpanya doon. Dalawa ito sa apat na itinatayo sa buong Bayambang na naglalayong mapalakas ang signal reception ng mga cellular phone at iba pang wireless communication devices. Ang dalawa pang cellular tower ay itatayo sa San Vicente at Tococ East at ito ay dadaan sa masusing inspeksyon upang masiguro na ligtas ang mga nakatira malapit sa mga ito.

 

Arrow
Arrow
Slider