Assessor’s Office, Nagpatuloy sa Tax Information Campaign

Patuloy ang ating kampanya upang mabago ang kaisipan ng ating mga kababayan tungkol sa pagbayad ng tamang buwis gaya ng amilyar o real property tax. Noong nakaraang linggo ay nagtungo ang Assessor’s Office sa Brgy. Cadre Site, Carungay, Caturay, at Darawey para sa massive Tax Education Campaign at Appraisal of Land and Buildings.

 

Arrow
Arrow
Slider