Barangay Treasurers Meeting

Noong October 21, pinulong ang lahat ng Barangay Treasurers sa Events Center upang talakayin sa kanila ang mga rules and regulations ukol sa budgeting, planning, accounting at auditing. Kasama sa kinuhang panel of consultants ang Municipal Accountant, Budget Officers, Planning and Development Officer, at DILG.

Arrow
Arrow
Slider