Branding of Cattle

Ikaapat ay nagsasagawa rin ng cattle branding ang opisina sa iba’t-ibang barangay upang matulungan ang mga livestock owners sa pagpaparehistro ng kanilang mga alagang baka. Sa nakaraang linggo, ang Treasury Office ay nagpunta sa Brgy. Bical Norte, Sancagulis, Bani, Ligue at Langiran.

Arrow
Arrow
Slider