Ongoing: Pep Talk on Teenage Health para sa Millennials

Kasalukuyang lumilibot ang RHU 2 sa mga sakop na barangay upang magsagawa ng Millennial Pep Talk kung saan itinuturo ang tungkol sa teenage pregnancy, mental health, STI, at HIV/AIDS sa mga kabataan. As of April 29, may 124 na millennials na ang naturuan sa programang ito.

Arrow
Arrow
Slider