Thank You, Mayor CTQ and Ma’am Niña!

Nagpahatid ng mensahe ng pasasalamant sina Ginoo at Ginang Nelson Camorongan ng Brgy. Hermoza kay Mayor Quiambao at First Lady Niña Quiambao para sa kanilang ibinigay na tulong sa pagpapaospital sa kanilang anak na si Miguel Gabriel na mayroong malubhang karamdaman. Nagpasalamat ang pamilya dahil naagapan ang kanyang sakit na maaaring mauwi sa panganib kapag hindi kaagad nasolusyunan.