SB, Matagumpay na Idinepensaang CLUP-ZO ng Baya,bang SP