Bayambang, Top 10 sa Resiliency Category ng CMCI!

Ang bayan ng Bayambang ay nag-Top 10 sa hanay ng mga 1st and 2nd class municipalities sa kategorya ng Resiliency sa pagtatapos ng patimpalak ng Department of Trade and Industry na tinaguriang Cities & Municipalities Competitive Index para sa taong 2022.

Congratulations, Bayambang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *