Bayanihan Lions Club Int’l, Kaisa sa Brigada Eskwela

Noong August 16, 2023, ang Bayambang Bayanihan Lions Club International ay nagbigay ng suporta sa Brigada Eskwela, sa pamamagitan ng pamimigay ng mga kagamitan sa pagsasayos at paglilinis tulad ng walis tingting, dust pan, basahan, at semento sa Tococ National High School, Tococ East-West Elementary School, Cason Elementary School, Managos Elementary School, Wawa Elementary School, Malimpec Elementary School, at Amancosiling Elementary School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *