Book Allocation mula NLP, Dumating

Ang Municipal Library ay muling nakatanggap ng book allocation mula sa National Library of the Philippines.

May 67 na aklat at iba pang reference material ang kanilang natanggap, kabilang ang fiction, Filipiniana, at science books.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *