CDRA Plan ng LGU, Inuupdate

Ang Municipal Planning and Development Office ay nagsagawa ng 3-day validation at finalization kabilang ang pagrepaso sa draft plan ukol sa Climate Disaster Risk Assessment (CDRA) gayundin ang pag-update ng Comprehensive Development Plan – Climate and Disaster Risk Assessment (CDP-CDRA) 2024-2029, sa tulong ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD)-Region I.

Ito ay ginanap sa Mayor’s Conference Room at SB Session Hall mula January 17 hanggang January 19, 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *