KOMPREHENSIBONG SERBISYO SA BAYAN

Date: Friday March 15, 2019

Place: DUERA BARANGAY HALL