Gng. Espejo, Muling Kinilala bilang Presidente ng KALIPI