Mensahe ni MCTQ sa pang-120 Araw ng Kalayaan (2018): “Ikaw ba ay Makabayan, o Makasarili?”