Mga Kawani ng LGU, Nag-Practicum sa Government Procurement Process