PhilHealth MDR distribution at TSeKaP, tuluy-tuloy sa mga barangay