POSO Staff, Muling Nagsauli ng mga Napulot na Gamit