RHU 1, Nag-Inspeksiyon para sa 800-Unit Toilet Project ni Mayor CTQ para sa 4Ps