Senior Citizen’s Day 2018: Pagkilala sa mahalagang papel ng nakatatanda