Mga Residente ng San Gabriel 2nd at Pantol, Kinonsulta ukol sa Farm-to-Market Road Project

Nagsagawa ang LGU ng Public Consultation Meeting sa San Gabriel 2nd Covered Court at Pantol Evacuation Center noong Enero 10, 2024 ukol sa proyektong Opening and Concreting of San Gabriel 2nd- Pantol Farm-to-Market Road na isang grant mula sa DA-PRDP at World Bank.

Dito ay ipinaliwanag at ipinabatid ng LGU sa mga lokal na residente ang mga maaaring benepisyong hatid ng itatayong proyekto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *