PhilRice, Nagbigay ng Refresher Course on Agroenterprise Development

Noong September 8, 2023, nagbigay ang PhilRice ng isang “Refresher Course on Agroenterprise Development” kaugnay ng Rice Business Innovations System (RiceBIS) Community Program sa Brgy. San Vicente Covered Court, sa pakikipag-ugnayan sa MAO at San Vicente Barangay Council.

Tinutukan sa pulong ang estado ng kanilang negosyong pigmented rice.

Kabilang sa mga naging paksa ang Values in Organization, Financial Management, Strategic Planning, at Understanding Markets and Marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *