SLP Micro-Enterprise Enhancement cum Basic Business Management Training

Sa pag-oorganisa ng DSWD kasama ang MSWDO, nagkaroon ng Micro-Enterprise Enhancement cum Basic Business Management Training ang mga miyembro ng Technical Working Group ng Sustainable Livelihood Program sa Pavilion 1 ng Saint Vincent Prayer Park noong ika-14 ng Nobyembre.

Layunin ng pagsasanay na ito na mapalakas ang sektor ng maliliit na negosyo at magbigay ng pangunahing kaalaman sa pamamahala ng negosyo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *