Update from RHU I

Noong October 23, ang RHU I ay nagsagawa ng anim na maternal deliveries sa buwan ng Oktubre, salamat sa mga mapag-alagang nurse at midwife ng pasilidad. Nananatiling libre pa rin ang pagpapaanak o maternal delivery, newborn screening, at newborn care sa RHU kapag dito isinagawa ang pagpapacheckup ng mga buntis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *